Общи условия

Общи условия, според които на РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР АЛФА МЕДИКА ЕООД, наричан по-долу Доставчик, предоставя услуги на потребителите си чрез сайта си на адрес в интернет http://www.alfamedikashop.eu, наричан по-долу за краткост сайта. 


ДОГОВОР 

При регистрацията си в сайта Потребителят декларира, че се е запознал и приема общите условия на Доставчика, че се задължава да спазва всички процедури и правила, представени му от Доставчика. От момента на регистрацията се счита, че между страните съществува правно валиден договор, сключен в съответствие с изискванията на общите условия. Изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима. 


ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА 

Доставчикът може да променя настоящите Общи условия.

Промяната влиза в сила след публикуването й в сайта.


ИНФОРМАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП) 

1. Сайта http://www.alfamedikashop.eu е собственост на РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР АЛФА МЕДИКА ЕООД.

2. Характеристиките на стоките и услугите са описани подробно в страницата за представяне на всеки отделен артикул.

3. Всички изписани цени на предлаганите артикули са крайни. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

При регистрирането си в www.alfamedikashop.eu, всеки Потребител създава свое уникално потребителско име - комбинация от букви и цифри, своя уникална парола за достъп - комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка. 

Данните са под закрила на Закона за защита на личните данни.


СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА 

За да направи поръчка, Потребителят трябва да попълни необходимите данни на указаните места.

ПРАВО НА ОТКАЗ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА

Клиентите на www.alfamedikashop.eu могат да откажат да получат поръчаната стока в следните случаи:

    а. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

    б. цената, предявена на Клиента за заплащане, не съответства на дължимата цена; 

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ 

Доставчикът има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, без за това да дължи предварително предизвестяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на информация, Доставчикът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени от Потребителя, когато има такива. Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена под старата, която е зачертана.