Кинезитерапия

Кинезитерапия
Кинезитерапия

Наименованието произлиза от гръцки "kinesis" - движение и "терапия" - лечение, или лечение чрез движение. Кинезитерапията е самостоятелна научна медицинска дисциплина с голямо практическо приложение. Като наука тя има свой предмет, задачи и методи за изследване, а като метод за лечение си има собствена характеристика и съществени предимства и отличие пред останалите терапевтични методи. Целите на кинезитерапията са чрез използване на специално подбрани физически упражнения и приложени по определен начин върху болните, да се постигне корекция или излекуване на различни патологични състояния. Кинезитерапията е научно-приложна дейност, в която се съчетават познания от медицината, педагогиката, анатомията, физиологията, биохимията и т.н. с цел подобряване и поддържане на здравното състояние на болния, профилактика на рецидивите и осигуряване на психо-физически комфорт на личността. Кинезитерапията е единствения активен метод на лечение, при който болният участва пълноценно в оздравителния процес. Това до голяма степен го мотивира, вдъхва му вяра в собствените сили и в това че има контрол над болестта, ускорява възстановяването.    Кинезитерапията е едно от широко използваните средства за лечение на травмите. Тя има голямо значение за подобряване на общото състояние на организма и за ускоряване на възстановителните процеси. Почти всяко ортопедично заболяване, лекувано чрез лекарства или по хирургичен начин, изисква правилно проведена кинезитерапия. Неврологичните заболявания водят до промени във функцията на организма, които най-често засягат двигателните възможности или причиняват разстройство на висшата нервна дейност. Кинезитерапията е особено необходима в лечението на тези състояния. Целта й е максимално възможното възстановяване на пациента и по-бързото му ресоциализиране. Едно от най-честите й приложения е при мозъчните инфаркти (инсулти) и кръвоизливи, които обикновено оставят тежки поражения върху двигателните възможности на засегнатите. При тези усложнения е важно максимално бързо да се започне възстановяване със съответната програма по кинезитерапия.    Кинезитерапевтът е част от големия медицински екип, който полага усилия и грижи за профилактиката и лечението на болните. Той работи в тясно взаимодействие с различните лекари, които извършват операции, лекуват травми и т.н. Това е специалност, която изисква постоянно усъвършенстване и обучение, за да се поддържа високо ниво на лечение и профилактика.

Доставка на продукти

Доставяне нашите продукти до цялата страна.

Удобни връзки с нас

Свържете се с нас на посочените телефони.

  • Модел 201
  • Наличност В наличност
  • 5,00 лв.

Възможни варианти